placinta

Retete culinare


mesaje

Felicitari - Urari - Mesaje


carti

Citate alese


Legea pasunilor

Legea nr. 214 din 15 noiembrie 2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor a fost promulgata. Aceasta sustine demersurile asociatiilor crescatorilor de bovine, ovine si caprine, producatori de carne si lapte pentru obtinerea unei productii animaliere eficiente, cu respectarea conditiilor agricole si de mediu, se arata intr-un comunicat de presa publicat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale?

Astfel, "pe langa contributia semnificativa pe care productia vegetala a avut-o anul acesta la cresterea economiei nationale, Legea nr. 214 din 15 noiembrie 2011 urmareste cresterea si eficientizarea productiei zootehnice, dar si modalitati prin care se poate mari gradul de absorbtie al fondurilor comunitare in sprijinul fermierilor crescatori de animale", se precizeaza in documentul citat.

Potrivit acestei Legi a Pajistilor, autoritatea administratiei publice locale are obligatia de a organiza serviciul public pentru mentinerea, intretinerea si utilizarea pajistilor aflate in domeniul public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale.


Pajiste cu oi

Legea pajistilor: Concesionari pe minim 10 ani si inchisoare pentru cei care folosesc subventiile în alte scopuri

Publicat: 14 noiembrie 2011 - 22:19

Presedintele Traian Basescu a promulgat, in 14 noiembrie 2011, Legea pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor, care stabileste reguli pentru conservarea tuturor suprafetelor de pajisti si pasuni declarate ca atare la 1 ianuarie 2007. Legea aduce ca noutate obligativitatea elaborarii unui amenajament pastoral pentru fiecare pajiste, dar si obligatia consiliilor locale de a concesiona pajistile comunale pe cel putin 10 ani. Documentul mai prevede inchisoare de pana la doi ani pentru cei care folosesc în alte scopuri subventiile primite pentru intretinerea pajistilor, dar este blanda cu cei care dau in folosinta pajistile unor persoane neandreptatite.

Legea defineste pajistile, plantele furajere erbacee si fanetele astfel:

a) pajiste - suprafata agricola de pasuni, fanete si islazuri comunale consacrata productiei de iarba si de alte plante furajere erbacee, însamântate sau naturale, care nu fac parte din sistemul de rotatie al culturilor din exploatatii de cel putin 5 ani si care sunt administrate de catre agricultori pentru pasunatul animalelor si producerea de furaje, cu respectarea bunelor conditii agricole si de mediu;

b) iarba si alte plante furajere erbacee - toate plantele erbacee care se gasesc in mod natural pe pasuni, fanete si islazuri comunale sau sunt incluse in amestecurile specifice pentru insamantari si suprainsamantari, din familiile de graminee si de leguminoase utilizate ca furaje in hrana animalelor erbivore, pe baza carora se calculeaza productia, valoarea nutritionala a pajistei si capacitatea de pasunat;

c) faneata - suprafata agricola care, conform practicii agricole locale, este recunoscuta ca fiind destinata recoltarii de furaje pentru animale. Pajistile pot avea in decursul aceluiasi an utilizare mixta, pasune, fan si fan insilozat.

Potrivit legii, vor fi supuse regimului de organizare, administrare si exploatare toate categoriile de pajisti, din toate zonele, cu exceptia pajistilor care urmeaza sa fie impadurite, daca împadurirea se realizeaza cu respectarea conditiilor locale de mediu.

Toate pajistile vor fi exploatate pe baza unor amenajamente pastorale obligatorii, facute de Ministerul Agriculturii si platite de cei care folosesc pajistile

Legea prevede ca pajistile comunale si urbane vor fi folosite exclusiv pentru pasunat, fanete si pentru cultivarea plantelor erbacee specific zonei, in vederea obtinerii de masa verde, fan sau seminte, iar modul de folosire si exploatare a pajistilor va fi stabilit prin amenajamente pastorale sau silvo-pastorale intocmite, dupa caz, de Ministerul Agriculturii sau de Ministerul Mediului si Padurilor. Costurile pentru realizarea amenajamentului vor fi suportate de asociatiile crescatorilor de animale care folosesc pajistea prin contract.

Amenajamentul pajistilor comunale si urbane va cuprinde, în mod obligatoriu, cel putin urmatoarele elemente:

a) denumirea, suprafata, vecinii si hotarele pajistei;

b) actele doveditoare ale dreptului de proprietate, precum si planul cadastral;

c) descrierea situatiei geografice si topografice a pajistei;

d) descrierea solului si a florei;

e) calitatea pajistei;

f) determinarea partilor din pajiste care sunt oprite de la pasunat;

g) modurile de folosire anterioara a pajistei, numarul si speciile de animale ce au pasunat în trecut;

h) capacitatea de pasunat a pajistei;

i) delimitarea drumurilor si a potecilor;

j) localizarea adaposturilor pentru animale si ingrijitori;

k) parcelarea pasunatului pe sectiuni pentru diferite specii de animale;

l) lucrarile de ingrijire si îmbunatatiri anuale ale pajistilor;

m) culturile de plante de întretinere ce urmeaza a se infiinta pe pajiste;

n) orice alte elemente necesare punerii în valoare si exploatarii rationale a pajistei.

Consiliile locale vor fi obligate sa concesioneze pasunile comunale pe minim 10 ani

Legea mai prevede si ca, pe baza cererilor organizatiilor si asociatiilor locale ale crescatorilor de animale legal constituite, consiliile locale vor fi obligate sa scoata la licitatie, pâna la data de 1 februarie a fiecarui an, concesionarea pajistilor pentru o perioada de minim 10 ani si o încarcatura optima de animale pe hectar de minim 0,3 UVM/ha. În cazul în care organizatia sau asociatia locala a crescatorilor de animale nu asigura o încarcatura minima de 0,3 UVM/ha de pajiste, suprafata prevazuta în contractul de concesiune se diminueaza proportional cu efectivele detinute, iar în comunele în care exista o singura asociatie locala de crestere a animalelor, aceasta va beneficia de dreptul de concesionare prin atribuire directa.

Crescatorii de animale care folosesc pajistile vor avea obligatia de a efectua lucrarile de întretinere a acestora, iar aceste lucrari vor fi trecute în contractual de concesiune.

Pajistile impadurite vor putea fi readuse in circuitul pastoral, la propunerea camerelor agricole zonale si cu aprobarea camerelor agricole judetene, pe baza unor studii de transformare si a unor programe de imbunatatire si exploatare a acestora, intocmite de unitatile de specialitate autorizate, sau prin realocarea unor suprafete echivalente de pajisti, dar recoltarea masei lemnoase de pe aceste terenuri se va face numai cu respectarea normelor tehnice silvice de exploatare.

Legea mai include prevederi referitoare si la modul de instrainare a pajistilor si la utilizarea banilor din aministrarea acestora. Normele de aplicare a legii si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca utilizatorii de pajisti care vor incheia contracte de concesiune vor fi stabilite prin ordin al ministrului Agriculturii in maxim 90 de zile de la intrarea in vigoare a legii, adica de la data publicarii in Monitorul Oficial.

Inchisoare pana la doi ani pentru utilizarea in alte scopuri a subventiilor acordate pentru intretinerea pajistilor si amenzi mici pentru cei care cei care dau in folosinta pajistile unor persoane neindreptatite

Schimbarea destinatiei suprafetei de pajiste in alte categorii de folosinta fara aprobarile legale in vigoare, utilizarea in alte scopuri a subventiilor acordate pentru lucrari privind imbunatatirea si intretinerea pajistilor si exploatarea lemnului de pe pajistile impadurite fara obtinerea studiilor de transformare vo rfi considerate infractiuni si vor fi pedepsite cu inchisoare de la doua luni la 2 ani.

Pasunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajisti in afara perioadei stabilite pentru pasunat, impiedicarea sau intarzierea lucrarilor prevazute in amenajamentele pastorale si planurile de exploatare, introducerea pe pajisti a altor specii de animale decat cele stabilite prin amenajamentele pastorale, neindeplinirea de catre detinatorii sau utilizatorii de pajisti a obligatiilor prevazute in contract, circulatia pe pajisti cu orice mijloace de transport, inclusiv cu atelaje (carute), care cauzeaza deteriorarea acestora, introducerea animalelor pe pajisti fara a detine contract si darea in folosinta a pajistei, fie pentru pasunat, fie pentru obtinerea de productii de culturi furajere, persoanelor care nu sunt îndreptatite vor fi considerate contraventii si vor fi sanctionate cu amenzi intre 250 si 1.500 lei.

400.000 ha de pasuni au "disparut" in ultimii doi ani

In Romania, pajistile ocupa o suprafata de 3,4 milioane ha, iar fanetele - 1,5 milioane ha, reprezentand 34% din suprafata agricola a tarii, ceea ce situeaza tara noastra, dupa aceasta dimensiune, pe locul cinci in Europa. 97% din suprafetele cu pasuni si fanete din Romania sunt în domeniul privat si doar 3% în domeniul public, se arata in expunerea de motive a Legii pajistilor.

Datele provizorii ale ultimului Recensamânt General Agricol realizat anul trecut arata, insa, ca Romania avea, in 2010, aproape 4,5 milioane ha cu pasuni si fanete. "Am constatat ca, in ultima perioada, in ultimii ani, din 2007, aproximativ 400 de mii de hectare de pasuni au fost supuse presiunii - pe de o parte a valului imobiliar, pe de alta parte a cultivarii lor cu productie vegetala", a spus deputatul Marian Avram in sedinta Camerei Deputatilor din 12 octombrie 2011, in care a fost dezbatut proiectul de lege.

APAF: Consiliile Locale incaseaza necuvenit fonduri europene destinate intretinerii pasunilor

Asociatia pentru Prevenirea Abuzurilor Fiscale si Altor Abuzuri ale Statului (APAF) acuza primarii si Consiliile Locale din majoritatea comunelor din România ca incaseaza necuvenit fondurile europene alocate pentru intretinerea pasunilor si islazurilor, desi principalii beneficiari ar trebui sa fie crescatorii de animale. ?

"Alesii locali, de toate culorile politice au vazut o sursa de îmbogatire prin declararea pasunilor si islazurilor la APIA pentru a beneficia de subventie, fara sa tina cont de reglementarile europene care subliniaza ca fermierul sau asociatiile crescatorilor ar trebui sa depuna cererea si sa încaseze subventia, care poate fi intre 100 si 395 euro/ha", a declarat, presedintele APAF Garbis Vincentiu Kehaiyan.

Acesta a precizat ca din 2009 au aparut foarte multe asociatii de crescatori de animale fantoma conduse de rude ale primarilor sau ale consilierilor locali care au declarat terenurile la APIA si au incasat subventia si ca sute de persoane din toata tara acuza abuzurile pe care le fac primarii modificând caietele de sarcini pentru ca ei sa nu poata participa la licitatii.

"Toti se plang ca nu se face reclama pentru licitatiile care nu sunt trecute pe SEAP pentru ca pasunile sunt proprietate privata a statului. De asemenea, atunci cand doresc sa participe caietele sunt facute cu dedicatie astfel incat doar primaria poate depune declaratia de eligibilitate, sustinând ca nimeni nu a câstigat licitatia", a explicat Garbis Vincentiu Kehaiyan.

Presedintele APAF solicita institutiilor statului sa nu mai permita Consiliilor Locale sa depuna cereri pentru subventii in cazul pasunilor deoarece masura ce trebuia practic sa ajute crescatorii de animale s-a intors impotriva lor, pentru ca a fost inteleasa prost de autoritatile locale. "De multe ori crescatorii sunt nevoiti sa mearga la pasunat cu oile zeci de kilometri pentru ca nu au acces la pasunea din comuna lor", a mai adaugat seful APAF, subliniind ca singura institutie a statului care incearca sa reglementeze situatia este DNA, zeci de primari fiind cercetati din acesta cauza.

Ministrul Agriculturii, Valeriu Tabara, a confirmat pentru Agerpres, ca exista numeroase astfel de situatii in care autoritatile locale încalca legea. "Sunt dispus sa trimit Corpul de Control al ministerului in orice locatie unde crescatorii semnaleaza nereguli. Exista un ordin al ministrului legat de întretinerea pasunilor si islazurilor, care trebuie respectat, iar primarii sau consilierii locali care fac abuzuri risca sa fie condamnati penal", a declarat Valeriu Tabara. Sursa Agerpres

---------------------------------------------------------

Ministerul Agriculturii vrea sa amane aplicarea legii pajistilor pentru 1 ianuarie 2013, desi legea a fost promulgata si publicata si este in vigoare de la sfarsitul lunii noiembrie 2011, se arata intr-un proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului publicat de Ministerul Agriculturii in 16 februarie 2012.


Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor a fost publicata in M. Of. Partea I, in data de 21 noiembrie 2011, intrand in vigoare la trei zile dupa publicare, respectiv in data de 24 noiembrie 2011, iar Ministerul Agriculturii trebuia sa elaboreze normele de aplicare a legii in maxim 90 de zile de la intrarea acesteia in vigoare.

"Amanarea aplicarii Legii nr. 214/2011 este necesara pentru alocarea unei perioade de timp in care sa se elaboreze modificarile juridice care sa elimine inadvertentele din textul legii, precum si pentru evitarea blocajului implementarii schemelor de plati pe suprafata, de agromediu sau pentru zonele defavorizate, pentru anul 2012, si afectarii bugetelor consiliilor locale care au beneficiat de fonduri europene", se precizeaza in Nota de fundamentare a proiectului de ordonanta care prevede aplicarea legii de-abia de la inceputul anului viitor.

Redam, in continuare, pasaje din Nota de fundamentare a proiectului de act normativ prin care aplicarea legii pajistilor se vrea amanata pentru inceputul anului 2013. Acestea sunt principalele argumente pentru amanarea legii:


Legea e atat de prost facuta, ca ministerul nu reuseste sa faca normele de aplicare a legii

Legea nr.214/2011 stabileste, la nivel national, categoriile de pajisti supuse regimului de organizare, administrare si exploatare. Totodata, prin aceasta lege s-a dorit imbunatatirea cadrului normativ ce reglementeaza concesionarea pajistilor comunale si urbane, astfel incat suprafetele declarate ca pajisti la 1 ianuarie 2007 sa fie in continuare utilizate pentru cresterea animalelor si producerea de furaje si, totodata, s-a instituit obligativitatea concesionarii acestora organizatiilor si asociatiilor locale ale crescatorilor de animale, legal constituite.

Insa, legea cuprinde prevederi neuniforme, care au condus la imposibilitatea implementarii acestora in termenul prevazut, fapt pentru care nu pot fi elaborate normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi prin hotarare a Guvernului, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a legii.

Sintetizam, in continuare, cateva dintre principalele neclaritati si inadvertente constatate:

otiunea de "pajistile comunale si urbane" este utilizata in cuprinsul legii atat la art. 1, cât si la art. 7, cu semnificatii diferite. Astfel, acestea sunt pajisti "care fac parte din domeniul privat al statului si se afla in administrarea consiliilor locale respective", si, ulterior, sunt acele pajisti care sunt proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale, dobândite prin contracte de vanzare-cumparare, prin donatie, prin rascumparare, prin legi de improprietarire si cu ocazia comasarii.

O lege o bate pe alta: Primariile nu pot concesiona pasunile, ci doar serviciile de pasunat?!?!?!?

Mai mult, in lege se face vorbire despre concesiunea suprafetelor de teren ocupate cu pajisti însa, acestea sunt, exclusiv, in domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale, fapt pentru care nu pot fi concesionate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, se pot concesiona doar serviciile de utilitate publica care au ca obiect utilizarea pajistilor i;n scopul pasunatului si cresterii animalelor, in temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, fapt pentru care trebuie reglementata, la nivel de lege, a posibilitatii înfiintarii acestora prin hotarari ale consiliilor locale.

Primariile care au solicitat plati de agromediu si/sau plati pentru zonele defavorizate cu angajamente pe mai multi ani ar pierde banii (!!!)

Totodata, prin lege se instituie obligativitatea ca pajistile sa fie concesionate organizatiilor si asociatiilor locale ale crescatorilor de animale, legal constituite, de pe raza unitatii administrativ teritoriale. In aceste conditii consiliile locale care au solicitat plati directe pentru suprafetele de pajisti prin intermediul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura nu vor mai fi eligibile pentru plati directe in anul 2012. Trebuie mentionat ca exista situatii in care unele consilii locale au solicitat si plati de agromediu si/sau plati pentru zonele defavorizate si in aceste cazuri APIA va fi nevoita sa recupereze platile din anii anteriori ca plati necuvenite datorita intreruperii angajamentelor asumate. In consecinta, gradul de absorbtie a fondurilor europene se diminueaza si, vor fi afectate bugetele unitatilor administrativ-teritoriale.


Inapoi la acte normative